UTAKin lausunto valtiovarainvaliokunnalle

Suomi on ajautumassa taantumaan ja monet merkit viittaavat Valtiovarainministeriön ennustamaa huonompaan kehitykseen.
Finanssipolitiikka on tällä hetkellä elvyttävää ja säilyy koko hallituskauden elvyttävänä tai neutraalina. Tähän vaikuttaa muun muassa veroasteen rakenteellinen alenema.

UTAKin lausunto valtiovarainvaliokunnalle Lue lisää