Uusimmat

Uuden talousajattelun keskus

Markkinatalous on paitsi dynaaminen, mutta myös epävakaa talousjärjestelmä. Nykytaloutta luonnehtii hidas ja ekologisesti kestämätön talouskasvu, alhainen investointiaste ja eriarvoisuus sosioekonomisten ryhmien välillä. On korkea aika ottaa askelia kohti demokraattisempaa, tasa-arvoisempaa ja vakaampaa markkinataloutta.

Pääteemat

Makrotalouspolitiikka

Markkinatalous on paitsi dynaaminen, niin myös epävakaa talousjärjestelmä. UTAKissa katsotaan, että ilman kysynnänsäätelyä talous voi jämähtää vajaatyöllisyyden ja heikon kasvun tilanteeseen.

Teollisuuspolitiikka

Viime vuosina teollisuuspolitiikasta on tullut vuosikymmenten tauon jälkeen talouspoliittisen keskustelun avainkäsite. UTAK osallistuu aktiivisesti keskusteluun uuden ajan teollisuuspolitiikasta.

Hyvinvointivaltion poliittinen talous

Hyvinvointivaltioita koskevassa tutkimuksessa Suomi tavataan edelleen määritellä pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi.

Poliittinen talous -podcast

Vuonna 2018 perustettu Poliittinen talous -podcast pureutuu talouden ja politiikan eri ilmiöihin. Podcast tarjoaa paitsi yhteiskunnallisen keskustelun ajankohtaiskommentaaria, niin myös syväluotaavampia analyysejä liberaalin edistysmielisyyden, kryptovaluuttojen tai taloussuunnittelun kaltaisista teemoista. Podcastin vakiopuhujia ovat UTAK:in toiminnanjohtaja Lauri Holappa ja Helsingin yliopiston tutkijatohtori Timo Harjuniemi.    

Tilaa podcast

Asiantuntijamme

UTAKin päivittäistä toimintaa johtaa toiminnanjohtaja VTT Lauri Holappa. Hänen kanssaan UTAKin toimistolla työskentelee myös asiantuntija VTM Antti Alaja, joka toimii tarvittaessa myös toiminnanjohtajan sijaisena. UTAKin hallitusta johtavat puheenjohtaja Juha Leppänen ja varapuheenjohtaja Tuulia Pitkänen.

Lauri vastaa UTAKin hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee UTAKin makrotalouspolitiikkaa koskevia näkemyksiä. Antin vastuulla on ennen kaikkea UTAKin teollisuuspoliittisen linjan valmistelu. Molemmat UTAKin työntekijät osallistuvat hyvinvointivaltioiden poliittista taloutta ja muita teemoja koskevan analyysin valmisteluun.

Lauri Holappa

Lauri Holappa

Toiminnanjohtaja
Antti Alaja

Antti Alaja

Asiantuntija
Scroll to Top