Meistä

Ihmiskunnan poliittinen ongelma on kolmen asian yhdistäminen: taloudellisen tehokkuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yksilön vapauden.”

– John Maynard Keynes

Uuden talousajattelun keskus (UTAK)

Uuden talousajattelun keskus (UTAK) on puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatushautomo, jonka pyrkimyksenä on keynesiläisen hyvinvointivaltion päivittäminen 2020-luvulle. UTAKin yhteiskunnallisia tavoitteita ovat demokratia, täystyöllisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä pienet varallisuus- ja tuloerot.

UTAK perustettiin haastamaan vallitseva talousortodoksia, jonka mukaan talouden ongelmat ovat ratkaistavissa harjoittamalla talouskuripolitiikkaa ja heikentämällä työntekijöiden asemaa. Talouskuri on paitsi ekologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen niin myös talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta haitallista politiikkaa.

UTAK toimii osana eurooppalaista ajatushautomoiden, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden EMPN-verkostoa, joka tavoittelee EU:n talousarkkitehtuurin ja eurooppalaisen talouspolitiikan uudistamista sosiaalista oikeudenmukaisuutta, täystyöllisyyttä ja kestävää kehitystä tukevaan suuntaan. UTAKin ja EMPN:n visiona on kehittää talousjärjestelmää, joka tukee välttämätöntä ekologista jälleenrakennusta, vahvistaa Euroopan strategista autonomiaa ja edistää kaikkien yhteiskuntaryhmien osallisuutta sekä yksilönvapautta.

Keskuksen toiminnasta vastaa yleishyödyllisesti toimiva Uuden talousajattelun keskus ry. Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen toiminnanjohtajalle. UTAK järjestää jäsenistölleen keskustelutilaisuuksia ja vapaamuotoisia jäseniltoja. Tällä hetkellä UTAK ei peri jäsenmaksua.

Painopisteemme

UTAK keskittyy analyyseissaan ja kommentoinnissaan erityisesti makrotalouspolitiikkaan, teollisuuspolitiikkaan sekä hyvinvointivaltion poliittisen talouteen. Käytännössä UTAK julkaisee kattavampia yhteiskuntapoliittisia analyysejä, blogikirjoituksia, ajankohtaisia keskusteluavauksia ja podcast-jaksoja. Toimintaan kuuluvat myös julkiset keskustelutilaisuudet ja asiantuntijaseminaarit.    

Keskus toteuttaa tavoitteitaan osallistumalla aktiivisesti suomalaiseen ja eurooppalaiseen keskusteluun talous- ja yhteiskuntapolitiikasta. UTAK rakentaa myös verkostoa progressiivisen talousajattelun ympärille. 

Makrotalouspolitiikka

Markkinatalous on paitsi dynaaminen, niin myös epävakaa talousjärjestelmä. UTAKissa katsotaan, että ilman kysynnänsäätelyä talous voi jämähtää vajaatyöllisyyden ja heikon kasvun tilanteeseen.

Teollisuuspolitiikka

Viime vuosina teollisuuspolitiikasta on tullut vuosikymmenten tauon jälkeen talouspoliittisen keskustelun avainkäsite. UTAK osallistuu aktiivisesti keskusteluun uuden ajan teollisuuspolitiikasta.  

Hyvinvointivaltion poliittinen talous

Kaikkia sosioekonomisia ryhmiä palveleva universalistinen hyvinvointivaltio onnistuu paremmin eriarvoisuuksien vähentämisessä ja talouden demokratian edistämisessä kuin vain pienituloisiin keskittyvä hyvinvointivaltio.

Tiimimme

UTAKin päivittäistä toimintaa johtaa toiminnanjohtaja VTT Lauri Holappa. Hänen kanssaan UTAKin toimistolla työskentelee myös asiantuntija VTM Antti Alaja, joka toimii tarvittaessa myös toiminnanjohtajan sijaisena. UTAKin hallitusta johtavat puheenjohtaja Juha Leppänen ja varapuheenjohtaja Tuulia Pitkänen.

Lauri vastaa UTAKin hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee UTAKin makrotalouspolitiikkaa koskevia näkemyksiä. Antin vastuulla on ennen kaikkea UTAKin teollisuuspoliittisen linjan valmistelu. Molemmat UTAKin työntekijät osallistuvat hyvinvointivaltioiden poliittista taloutta ja muita teemoja koskevan analyysin valmisteluun.

Lauri Holappa

Lauri Holappa

Toiminnanjohtaja
Antti Alaja

Antti Alaja

Asiantuntija

Toimintamme

Yhdistyksen julkaisut ja keskustelunavaukset ammentavat erityisesti keynesiläisen taloustieteen, kriittisen poliittisen talouden ja muiden yhteiskuntatieteiden, kuten työelämän ja hyvinvointivaltion tutkimuksen, keskusteluista. Katsomme, että moniääninen keskustelu talous- ja yhteiskuntapolitiikan ratkaisuista on tärkeää demokratian tulevaisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Talouspoliittisen keskustelu on pyörinyt liian pitkään samojen kysymysten ja pelkojen, kuten julkisen velan ympärillä. Keskustelussa on luotu ja ylläpidetty käsitystä, jossa jatkuvan talouskurin ylläpitäminen ja hyvinvointivaltion heikentäminen esitetään ainoana vaihtoehtona. Valittu politiikkalinja ei ole tuottanut taloudellisesti, sosiaalisesti tai ekologisesti kestäviä lopputuloksia. On aika siirtyä kohti demokraattisempaa ja tasa-arvoisempaa markkinataloutta.

Täystyöllisyys

Uskomme UTAKissa siihen, että talouspolitiikan keinoin pitää taata kaikille oikeus työhön.

Pienet tulo- ja varallisuuserot

Uskomme UTAKissa siihen, että pienet tulo- ja varallisuuserot ovat keskeinen tavoite yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja demokratian kannalta.

Ekologisesti kestävä kehitys

Uskomme UTAKissa siihen, että ilmastokatastrofin välttämiseksi tarvitaan kunnianhimoista investointipolitiikkaa ja julkisten hankintojen ohjaamista.

Kumppanit

UTAK on osa European Macro Policy Network (EMPN) -verkostoa, joka tuo uusia virikkeitä eurooppalaiseen talouspoliittiseen keskusteluun. EMPN- verkostoa koordinoi saksalainen Dezernat Zukunft -ajatuspaja, joka myönsi keväällä 2023 rahoituksen UTAK:in toiminnan aloittamiseen.

Dezernat Zukunft

Dezernat Zukunft

Dezernat Zukunft (DZ) on saksalainen progressiivinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatushautomo, joka perustettiin uudistamaan makrotalouspoliittista ajattelua Saksassa ja Euroopassa. DZ on onnistunut toiminnanjohtajansa Philippa Sigl-Glöcknerin johdolla ravistelemaan saksalaista keskustelua finanssipolitiikkaan ja julkiseen velkaan liittyen. DZ on myöntänyt perusrahoituksen Uuden talousajattelun keskuksen toiminnalle.

European Macro Policy Network

European Macro Policy Network

European Macro Policy Network on Dezernat Zukunftin koordinoima verkosto, joka pyrkii Euroopan raha- ja finanssipoliittisen arkkitehtuurin uudistamiseen. Verkostoon kuuluu yliopistoja, yliopiston ulkopuolisia tutkimusinstituutioita, ajatuspajoja sekä koulutustoimintaan orientoituneita organisaatioita. UTAKin lisäksi verkostoon kuuluu toimijoita Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Itävallasta, Alankomaista ja Ruotsista.  

Scroll to Top