Tiimimme

Henkilökunta

Lauri Holappa

Lauri Holappa

Toiminnanjohtaja

[email protected]

044 248 6540

VTT Lauri Holappa on aiemmin työskennellyt useissa tehtävissä akateemisessa maailmassa ja muualla. Hän on toiminut muun muassa tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa, yliopisto-opettajan Turun yliopistossa, vanhempana tutkijana Demos Helsingissä sekä aiemmin opetusministerinä toimineen Li Anderssonin talouspoliittisena erityisavustajana. Holappa toimii tällä hetkellä myös vierailevana tutkijana Helsingin yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa “Kuinka ylittää tendenssit kohti kauppasotia?” -tutkimushankkeessa.

Antti Alaja

Antti Alaja

Asiantuntija

[email protected]

040 1952 041

YTM Antti Alajalla on aiempaa kokemusta muun muassa Helsingin yliopiston apurahatutkijana sekä eri tehtävistä ajatuspaja Kalevi Sorsa -säätiössä vuosina 2009–2018. Alaja on julkaissut useita ajatuspajaraportteja. Alaja on julkaissut tieteellisissä aikakauslehdissä, kuten Science and Public Policy ja Innovation: the European Journal of Social Science Research. Alajan kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat tutkimus- ja innovaatiopolitiikka, teollisuuspolitiikka ja hyvinvointivaltiokehitys.

Hallitus

Juha Leppänen

Juha Leppänen

Puheenjohtaja

VTM Juha Leppänen on kokenut yhteiskunnallisen muutoksen parissa työskentelevä ammattilainen, joka toimii päivätyönään Demos Helsinki -ajatushautomon toiminnanjohtajana. Hän tukee eurooppalaisia ja suomalaisia ajatushautomoja omien toimintamalliensa ja strategioidensa kehittämisessä.

Tuulia Pitkänen

Tuulia Pitkänen

Varapuheenjohtaja

Tuulia Pitkänen on toiminut aiemmin pääministeri Sanna Marinin kabinettipäällikkönä ja poliittisena erityisavustajana sekä vastannut pääministerin EU-asioista. Pitkänen aloittaa vanhempana neuvonantajana yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvässä yrityksessä myöhemmin tänä syksynä.
Hän on kiinnostunut erityisesti EU-politiikasta, yhteiskunnallisen eriarvoisuuden rakenteellisista taustatekijöistä ja erilaisista hyvinvointivaltiomalleista.

Elina Aaltio

Elina Aaltio

Hallituksen jäsen

YTT Elina Aaltio tutkii työkseen sosiaalityön interventioiden kehittämistä, toimeenpanoa ja vaikuttavuutta tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa ja erikoistutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Talouteen liittyvissä kysymyksissä hän on erityisen kiinnostunut siitä, millaisia reunaehtoja ja mahdollisuuksia erilaiset talousajattelun ja talouspolitiikan muodot asettavat sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle kehitykselle.

Laura Nordstrom

Laura Nordström

Hallituksen jäsen

VTM, HuK Laura Nordström on EU-politiikkaan, vallan tutkimukseen ja lobbaukseen erikoistunut Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan ja globaalin poliittisen talouden väitöskirjatutkija. Hän tutkii asiantuntijavaltaa EU:n taloushallinnossa eurokriisin aikana ja viimeaikaisessa EMU-budjettisääntöjen uudistamisprosessissa sekä suomalaista EU-vaikuttamista. Hän on erityisen kiinnostunut kriisien vaikutuksesta talouspoliittisen ajattelun muutoksiin. Nordström on myös akateemisen Poliittinen talous -aikakauskirjan toinen päätoimittaja.

Patrizio Lainà

Patrizio Lainà

Hallituksen jäsen

VTT, KTM Patrizio Lainà toimii päivätyössään työmarkkinakeskusjärjestö STTK:n pääekonomistina ja vastaa STTK:ssa talouspolitiikan valmistelusta. Hän on kiinnostunut erityisesti työmarkkinoista, raha- ja finanssipolitiikasta, rahoitusmarkkinoiden vakaudesta sekä yleisesti makrotaloudesta.

Timo Harjuniemi

Timo Harjuniemi

Hallituksen jäsen

VTT Timo Harjuniemi työskentelee viestinnän tutkijana Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut eritoten talouspolitiikan, talousasiantuntijuuden ja talouteen liittyvän julkisen keskustelun suhteista. Harjuniemi on myös Poliittisen talouden tutkimuksen seuran puheenjohtaja sekä toinen Poliittinen talous -podcastin vetäjistä.

Scroll to Top