Asiantuntijalausunto EU:n rahoituskehyksestä

Suomen olisi syytä tarkastella uudelleen unionin yhteistä teollisuuspolitiikkaa
ja sen mahdollista rahoitusta koskevia kantojaan.

Asiantuntijalausunto EU:n rahoituskehyksestä Lue lisää