Pohjoismainen malli ja sen neljä poikkeusta -raportti

Käynnissä olevan työmarkkinakonfliktin ytimessä on ollut kysymys siitä, ovatko Petteri Orpon hallituksen toteuttamat ja kaavailemat muutokset muiden Pohjoismaiden linjan mukaisia vai niistä selvästi eroavia. VTT Ilkka Kärrylän tekemän tuoreen vertailun mukaan muutoksia on vaikea perustella sillä, että ne edustaisivat muissa Pohjoismaissa vallitsevaa linjaa:

”Orpon hallituksen yhdeksästä keskeisestä muutoksesta vain 2–4 on voimassa kussakin Pohjoismaassa. Pääosa Orpon hallituksen kaavailemista muutoksista on jossain muodossa saatettu voimaan jossakin Pohjoismaassa, mutta missään muussa maassa ne eivät ole olleet kaikki samaan aikaan voimassa”, Kärrylä toteaa.

Aiemmin työmarkkinoiden yksittäisiä osa-alueita on vertailtu erilaisissa selvityksissä, mutta laajaa kokonaisvertailua ei ole ollut saatavilla. Ajatuspaja UTAKin julkaisemassa raportissa “Pohjoismainen malli ja sen neljä poikkeusta – työmarkkinoiden instituutiot Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa” vertaillaan työmarkkinasääntelyn kaikkia olennaisimpia sektoreita suurimmissa Pohjoismaissa.

”Joiltain osin Orpon hallituksen uudistukset menevät jopa pidemmälle kuin missään muussa Pohjoismaassa. ”Näin on erityisesti työttömyysturvan heikennysten, kollektiivisten irtisanomisten helpottamisen sekä työtaisteluoikeuden ja sovitteluviranomaisen toiminnan lakisääteisen rajaamisen suhteen”, Kärrylä jatkaa.

Raportissa todetaan, että hallitusohjelmaan sisältyvän työmarkkinaohjelman suurin ero muihin Pohjoismaihin verrattuna liittyy kuitenkin ohjelman poikkeukselliseen laajuuteen ja valmistelutapaan.

”Missään muussa Pohjoismaassa ei kerralla ole pantu toimeen näin laajasti työmarkkinoiden valtasuhteita muuttavaa ohjelmaa. Erityisen olennaista on se, että molemmat työmarkkinaosapuolet eivät ole olleet ohjelman valmistelussa mukana. Tämä on hallituksen työmarkkinaohjelman isoin irtiotto Pohjoismaisesta perinteestä”, Kärrylä arvioi.

Lataa julkaisu PDF-muodossa

Lisätietoja:

Ilkka Kärrylä
raportin kirjoittaja
[email protected]
050 523 7267

Lauri Holappa
toiminnanjohtaja
Uuden talousajattelun keskus
044 248 6549

Scroll to Top